Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

OPŠTINI NIKŠIĆ 2 MILIONA EURA GODIŠNJE NA OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠĆENJE AKUMULACIJA

29.07.2020
image

Opština Nikšić će godišnje na osnovu naknade za korišćenje akumulacija dobjati oko 2 miliona eura - To je propisano novim Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju upravljanja vodama, koji je usvojila Skupština Crne Gore. Kako se čulo tokom rasprave Primjena zakona omogućiće mnogo pravičniju raspodjelu sredstava za korišćenje akumulacija, a sto ce u konačnom biti značajan benefit za jedinlce lokaine samouprave.

Izmjene Zakona propisuju znatno pravedniju rapodjelu naknada opštinama na ime korišćenja akumulacija, kazao je potpredsjenik Vlade Milutin Simović, obrazlažući predlog Zakona.

"Da bi se izvršila pravilna raspodjela naknada kao i valorizacija prostora ocjena je da je neophodno uvesti i obavezu plaćanja naknada po osnovu površine potopljenog korisnog zemljišta koje bi u slučaju da nije potopljeno moglo da se koristi u svrhe razvoja poljoprivrede, gradske i druge infrastrukture. Možemo konstatovati da će primjena Zakona o finansiranju upravljanja vodama omogućiti mnogo pravičniju raspodjelu sredstava za korišćenje akumulacija, a što će konačnom biti značajan benefit za jedinice lokalne samouprave pa i za Državu.", istakao je Simović.

 

Zakon propisuje da Elektroprivreda Crne Gore na ime naknada, kao korisnik akumulacija, godišnje Opštini Nikšić uplaćuje oko 2 miliona eura.

"Ovaj zakon znači ispravljanje istorijske nepravde prema opštini Nikšić. Opština Nikšić kao opština koja ima najveće svoje površine koji je podarila Elektroprivredi Crne Gore za akumulacije na bazi kojih Elektroprivreda proizvodi energiju, prodaje tu energiju red je da opština na bazi te plavljene površine dobije redovnu godišnju finansijsku naknadu. Finansijska naknada za budžet opštine na godišnjem nivou biće ako dva miliona eura", naglašava potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović.

 

Kako je tokom rasprave u Skupštini Crne Gore istakao Simović, navedena sredstva će omogućiti dodatna ulaganja u lokalnu infrastrukturu kako bi se nastavio pozitivan trend razvoja Nikšića.

"Dva miliona eura Veselin Grbović i njegovi saradnici znaće itekako dobro da utroše za dobro svih građana Nikšića, za dalji razvoj infrastrukture i otvaranje novih radnih mjesta, za poboljšanje svih onih funkcija koje su od interesa za građane Nikšića, što je posebna vrijednost ovoga Zakona. Lokalni budžet dobiće potrebna sredstva koja će ubrzati inače dobar razvojni zamah koji se već uveliko vidi u Nikšiću i građani Nikšića to već dobro prepoznaju i građani Nikšića to dobro cijene", ističe Simović.

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Petar Ivanović istakao je tokom rasprave da će sredstva opštini Nikšić omogućiti realizacju dodatnih projekata u cilju unaprjeđenja života građana.

"Treba posebno istaći i gospodina Grbovića koji ne samo da je agilan sa mnogim akcijama koje se realizuju u Nikšiću, nego je riješio i veliki problem koji je nasledio, a to je nedostatak finansijskih sredstava, te je uspio da podigne grad Nikšić na noge sa brojnim investicijama i novim projektima. Jedan dio sredstava koji će po ovom modelu pripasti Opština Nikšić sigurno će naći svoj prostor da Nikšić razvoj onako kako je to i započeto. Siguran sam da ne samo rješavanje međusobnih odnosa nego i model koji je predložen može donijeti benefite u kojima neće uživati samo poljoprivredni proizvođači nego će uživati i svi građani Nikšića" smatra Ivanović.

 

Dodatna vrijednost Zakona je što će jasnije definisati odnose korisnika akumulacija i Opštine, a u konačnom stvoriti uslove za valorizaciju dijela zemljišta oko jezera, ističe Ivanović.

"Postoji jedan dio zemljišta koji je poplavljen zbog akumulacionih voda, međutim, nanosi vode i povlačenje voda kreiraju jednu vrlo interesantno situaciju i za poljoprivrednike da upravo to zemljište može da bude iskorišćeno i za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Iskustva su potvrdila da do sada nisu baš u potpunosti precizno razriješeni odnosi između Elektroprivrede Crne Gore, opštine Nikšić i poljoprivrednika, pa ovim predlogom i dolazimo u situaciju da se tačno zna u čijoj je šta nadležnosti."

Tokom rasprave bilo je riječi i rješavanju pitanja plaćanja naknada Opštini Nikšić od strane Vlade Republike Srpske na ime korišćenja prirodnih resursa akumulacije Bilećkog jezera. Kako do sada nije postignut dogovor, zaključeno je da je najbolje rješenje međunarodna arbitraža.