Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

ROVČANIN: NE RAZMIŠLJAMO O RESTRIKCIJAMA I POSKUPLJENJU STRUJE

11.10.2021
image

Trenutna elektroenergetska situacija u Crnoj Gori je stabilna i svi potrošačli su redovno snabdjeveni električnom energijom i pored činjenice da se zemlje širom svijeta, pa i u Evropi i regionu, suočavaju sa energetskom krizom, zbog rasta cijena energenata, saopšteno je iz EPCG.

Cijene elektične energije i gasa su na svom istorijskom maksimumu, a sve prognoze ukazuju da će cijena energije rasti ne samo u sljedećoj, već i narednim godinama, navode u saopštenju.

Kako navode, energetska kriza dešava se u teškom periodu uveliko poremećenog cjelokupnog tržišta i to upravo kada se društvo počelo oporavljati od uticaja globalne recesije usljed pandemije Covid 19. Elektroprivreda Crne Gore za sada posluje optimalno, bez dodatnih gubitaka a sve u cilju održavanja stabilnog snabdijevanja domaćinstava i privrede, tvrde iz kompanije.

Povodom medijskih napisa o mogućim restrikcijama i poskupljenju električne energije, izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin, kaže:

"Kompanija ne razmišlja ni o restrikcijama ni o poskupljenju električne energije, uprkos tome što je cijena na berzi dostigla 200 €/MWh, a EPCG je domaćinstvima i maloj privredi isporučuje po cijeni od 43 €/MWh. Trenutna elektroenergetska situacija u Crnoj Gori je stabilna, iako se u akumulacijama bilježi manjak vode u odnosu na bilansne planove.

Rad TE Pljevlja, našeg ključnog postrojenja, trenutno je stabilan, a potrošnja je usklađena sa planovima. Ovo postrojenje trenutno pokriva 60% potreba konzuma Crne Gore. U slučaju da dođe do ispadanja TE Pljevlja sa mreže, bili bismo primorani da uvozimo 5 GWh dnevno, što bi značilo da nam je za uvoz, na dnevnom nivou, potrebno 1.000.000 €. Razlog ovome su veoma visoke cijene električne energije na tržištima, koje ovih dana dostižu 200 €/MWh. Podsjećamo da EPCG svim potrošačima prodaje električnu energiju po ponderisanoj cijeni od 43 €/MWh, pa je tako prosječan račun za prethodni mjeseci iznosio oko 25 €. Kako ulazimo u kišni period – a svi relevantni pokazatelji upućuju na to da će se dotoci na našim rijekama, kao i nivoi u našim akumulacijama popraviti – cijenimo da nećemo biti u situaciji da razmišljamo o uvođenju restrikcija", naglašava Rovčanin.

Što se tiče zavisnosti Crne Gore od uvoza električne energije, stanje je kompleksno, ali se i u tom domenu potvrđuje važnost navedenih postrojenja za energetsku i ekonomsku stabilnost, dodaju iz EPCG.

Električna energija i gas su posljednja dva mjeseca na berzama vrtoglavo poskupjeli preko 100 odsto, ali činjenica je da je proizvodnja EPCG diverzifikovana tako da se, na godišnjem nivou, iz hidroproizvodnje ostvaruje 53 odsto, iz termoelektrane 38 odsto i iz vjetroelektrana 9 odsto proizvodnje, pa je lako je zaključiti da energetski bilans Crne Gore zavisi kako od hidroloških prilika, tako i od stabilnog rada TE Pljevlja, navode u saopštenju.

"Kada posmatramo godišnji nivo, možemo reći da je Crna Gora u trenutnom energetskom balansu, tj. da je potrošnja jednaka proizvodnji. Tokom prvog i četvrtog kvartala, imamo viškove električne energije, budući da su to periodi sa povoljnim hidrološkim prilikama, dok tokom ljeta imamo manjak električne energije koju, zbog povećane potrošnje, izazvane potrebama turističke sezone, moramo da uvozimo. Naravno, sve veći uticaj na poslovanje EPCG ima i volatilnost cijena električne energije na tržištima Evrope, naročito tokom posljednje dvije godine, pa se, zbog nekih globalnih faktora, kao što su pandemija, situacija sa gasom, SO2 itd, poput cijelog svijeta, suočavamo sa nekim izazovima kojih nije bilo u toj mjeri tokom prethodnih decenija.

Primjera radi, u 2021. godini su cijene za prvi kvartal bile 50 €/MWh, a do četvrtog kvartala su porasle na 200 €/MWh", ističe Rovčanin.

"I pored navedene činjenice građani nemaju razloga za brigu, jer ne razmišljamo ni o restrikcijama ni o povećanju cijene električne energije", navodi Rovčanin i ističe: "Do restrikcija električne energije može doći jedino usljed više sile, havarije u prenosnoj i distributivnoj mreži. Takođe, moramo voditi računa i o likvidnosti kompanije, kako bismo bili u mogućnosti da servisiramo obaveze koje proizilaze iz ugovora o uvozu električne energije. Pogonska spremnost naših postrojenja je na visokom nivou i, dok god su TE Pljevlja i hidroenergetski objekti u funkciji, bićemo u poziciji ne samo da održavamo energetsku i ekonomsku stabilnost Crne Gore, nego i da djelujemo u pravcu izgradnje novih postrojenja."

EPCG će i dalje nastaviti da stimuliše potrošače koji redovno izmiruju svoje obaveze, a što je u ovom trenutku jako važno u cilju održavanja stabilnosti sistema, kažu iz kompanije.

"I pored činjenice da je sistem stabilan, EPCG poziva sve potrošače, da zbog aktuelne situacije, koja se reflektuje i na naš elektroenergetski sitem, racionalno koriste električnu energiju kako bi svi zajedno odrzali sistem stabilnim, posebno imajući u vidu neizvjestnost po pitanju aktuelne energetske krize", zaključuju u saopštenju.