Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

SVI KOJI NE BUDU SPROVODILI PROGRAM EVROPA SAD BIĆE KAŽNJENI

14.01.2022
image

Zadaci Koordinacionog tijela su praćenje i koordinacija aktivnosti u okviru implementacije programa “Evropa sad”, kao i praćenje, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, otklanjanja prijavljenih nepravilnosti prilikom implementacije programa. Zadatak Koordinacionog tijela će biti i dostavljanje polugodišnjeg izvještaja o realizovanim aktivnostima Vladi Crne Gore.

“Program je apsolutno programiran da bude win-win i za radnike i poslodavce. U tom smislu je istorijski, reformski”, naveo je Milatović na današnjoj konferenciji za medije.

Podsjeća da će prosječna zarada od 530 eura neto od 1. februara sa Evropom sad porasti na 660 eura.

Ističe da posjeduju podatke o zaradama svih zaposlenih u Crnoj Gori, te će stoga pratiti provjeru sprovođenja ovog programa.

“Svi koji program ne budu implementirani na način koji je predviđen zakonom biće kažnjeni. Neće biti selektivnosti”, poručuje Milatović.

Milatović je naveo i da će postojati kol centar na broj 080 555 555 koji će biti otvoren za prijave zloupotreba ovog programa.

Uprava za inspekcijske poslove poručuje da radi na jačanju kadrovskih kapaciteta.

“Trenutno su radno aktivna 32 inspektora rada”, kazala je pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević.

Navodi da imaju 30-ak prijava, odnosno pitanja šta se dešava ako zaposleni dođe u situaciju da mu poslodavac ponudi da pristane na povraćaj sredstava u određenom iznosu na ruke.

“U tom slučaju mi ćemo organizovati sastanak sa predstavnicima Uprave policije, odjeljenja za privredni kriminalitet, da nakon što inspektor, ukoliko bude takvih prijava i slučajeva, nakon inspekcijskog pregleda preduzme sve mjere i radnje iz nadležnosti Inspekcije rada, a ukoliko ima elementata krivičnog djela spisak predmeta proslijedi Upravi policije na dalja postupanja”, objašnjava Vujošević.

U svim slučajevima u kojim se utvrde nepravilnosti slijede kazne.

“Za pravno lice od 2.000 do 20.000 eura, za odgovorno lice u pravnom liicu od 200 do 2.000 eura, a za preduzetnike od 500 do 6.000 eura”, ističe Vujošević.

Vršilac dužnosti direktora Uprave prihoda i carina Milena Petričević priznaje da je trideset inspektora rada Uprave za inspekcije malo.

“Ali ne zaboravite da imate Upravu prihoda sa 1.200 zaposlenih i nije ostavljen veliki prostor da se vrši zloupotreba ovog seta zakona”, ističe Petričević.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Branko Krvavac poručuje da program Evropa sad važi i za privatni sektor.

“Ne vidim razlog priče zašto zdravstvenim radnicima toliko više. Smatramo da je medicinski kadar zaslužio najveći rast. I nemedicinski kadar je dobio veliko povećanje, preko 20 odsto”, navodi Krvavac.

Koordinaciono tijelo će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.