Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

U 2019. SUFICIT U BUDŽETU OPŠTINE 6 MILIONA, POZITIVAN TREND NASTAVLJEN I U OVOJ GODINI

28.07.2020
image

Opština Nikšić prošlu godinu završila je sa suficitom od šest miliona eura, a već treću godinu za redom nema potrebe za rebalansom budžeta. U 2019. racionalno i domaćinski se upravljalo finansijama, pa su prihodi veći četiri miliona od planiranih, dok su rashodi smanjenji za oko dva miliona. Ti podaci su prezentovani danas na sjednici Lokalnog parlamenta, na kojoj je usvojen Završni račun budžeta Opštine za 2019. godinu.

Stabilna finansijska situacija i racionalno upravljanje novčanim sredstvima, omogućavaju Lokalnoj upravi u Nikšiću normalno funkcionisanje kao i nesmetano izmirivanje svih obaveza. Prihodi u 2019. godini iznose oko 26 miliona eura i to za oko 4 miliona eura više odnosu na plan. Izdaci su smanjeni za oko 2 miliona u odnosu na planirane.

 

Prvi čovjek Opštine Veselin Grbović ističe da je od početka mandata cilj ove Lokalne uprave bio domaćinsko upravljanje finasijskim sredstvima.

 

 

Pozitivni finansijski trendovi od prošle, nastavili su se i u ovoj godini, uprkos situaciji izazvanoj epidemijom korona virusa.

 

 

Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno, a odbornici Lokalnog parlamenta posebno su pohvalili odgovorno upravljanje finansijama u Opštini Nikšić.

Na sjedinici je usvojeno i niz odluka vezanih za imovinsko pravna pitanja, predlog odluke o davanju u zakup zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata, kao i izvještaj o stanju imovine opštine Nikšića za 2019.godinu.