Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

U PROŠLOJ GODINI DEFICIT JAVNIH FINANSIJA IZNOSIO 461 MILION EURA

01.03.2021
image

Deficit javnih finansija je u prošloj godini iznosio 461 milion eura, ili 10,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je 130 miliona više u odnosu na planirani, pokazuju podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

U dokumentu Ministarstva pod nazivom Analiza konsolidovane javne potrošnje za prošlu godinu, navodi se da je pandemija virusa COVID-19 i njen uticaj na ekonomske tokove, u najvećoj mjeri opredijelila kretanje javnih finansija.

"Značajan pad javnih prihoda uzrokovan padom ekonomske aktivnosti i pritisak na potrošnju usljed potrebe dodatnog finansiranja zdravstvenog sistema kao i sprovođenje socio-ekonomskih mjera pomoći građanima i privredi, rezultirali su rastom deficita javne potrošnje na najveći nivo od sticanja nezavisnosti“, navodi se u dokumentu.

Veliki ekonomski šok, kako su kazali, u dobroj mjeri je amortizovan korišćenjem depozita prenesenih iz prethodne godine i dodatnim zaduženjem pod povoljnim uslovima, čime je održana likvidnost budžeta i u uslovima značajnog pada naplate javnih prihoda. To je obezbijedilo redovno servisiranje budžetskih obaveza.

Javni prihodi su u prošloj godini iznosili 1,87 milijardi eura, ili 43,7 odsto procijenjenog BDP-a.

"U odnosu na planirane, prihodi su manji 69,4 miliona ili 3,6 odsto, dok je u odnosu na naplaćene u 2019. godini, naplata prihoda manja 282,2 miliona ili 13,1 odsto, kao posljedica značajnog smanjenja ekonomske aktivnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19“, precizira se u dokumentu.

Javna potrošnja je u prošloj godini iznosila 2,33 milijarde eura ili 54,5 odsto BDP-a i veća je 60,6 miliona ili 2,7 odsto u odnosu na planiranu. U odnosu na prethodnu godinu, veća je 106,6 miliona ili 4,8 odsto, prvenstveno usljed sprovođenja tri paketa socio-ekonomskih mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije po građane i privredu.

U dokumentu se navodi i da su izvorni prihodi budžeta jedinica lokalne samouprave u prošloj godini iznosili 230,2 miliona eura i manji su 36,2 miliona u odnosu na ostvarenje u 2019.

"U odnosu na planirane manji su 3,5 miliona. Lokalni prihodi su, između ostalog, znatno smanjeni usljed predloženog seta mjera za ublažavanje negativnih uticaja pandemije virusa COVID-19“, objasnili su iz Ministarstva.

Izdaci budžeta lokalne samouprave u prošloj godine su iznosili 268,6 miliona eura, što je 73,3 miliona više u odnosu na 2019. U odnosu na plan, izdaci su veći 39,8 miliona, prvenstveno zbog većeg izdvajanja za kapitalni budžet.

"U prošloj godini zabilježen je deficit lokalne samouprave u iznosu od 38,5 miliona eura“, kazali su iz Ministarstva.

Deficit budžeta je u prošloj godini iznosio 422,6 miliona eura ili 9,9 odsto BDP-a, što je 86,7 miliona ili 25,8 odsto više u odnosu na planirani.

Izvorni prihodi budžeta su u prošloj godini iznosili 1,64 milijarde eura ili 38,3 odsto procijenjenog BDP-a, što je 65,8 miliona ili 3,9 odsto manje u odnosu na planirane, odnosno 246 miliona ili 13,1 odsto manje u odnosu na ostvarene u 2019. godini.

Izdaci budžeta su iznosili 2,06 milijardi eura ili 48,2 odsto BDP-a, što je u odnosu na 2019. godinu više za 33,2 miliona ili 1,6 odsto, dok su u odnosu na planirane viši 20,9 miliona ili jedan odsto.

"Budžetska potrošnja je uvećana prevashodno usljed potrebe za dodatnim finansiranjem zdravstvenog sistema u periodu pandemije, kao i finansiranja tri paketa socio-ekonomskih mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi”, zaključuje se u dokumentu.