Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

U VJETROELEKTRANU GVOZD EPCG ULAŽE 60 MILIONA EURA

29.06.2020
image

Elektroprivreda Crne Gore je tokom 2018. godine pokrenula novi investicioni ciklus koji predviđa diversifikaciju proizvodnje električne energije koja će prvenstveno biti bazirana na upotrebu alternativnih tehnologija obnovljivih izvora energije, prije svega sunca i vjetra. U tom kontekstu, 6. septembra 2019. godine potpisan je Ugovor o zajedničkom razvoju projekta vjetroelektrane Gvozd između Elektroprivrede Crne Gore i austrijskog IVICOM-a. U projekat izgradnje vjetrokarka na Krnovu EPCG će investirati 60 miliona eura.