Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

VODOVOD POKRENUO AKCIJU BUDI PATRIOTA PLATI VODU

01.10.2021
image

Vodovod i kanalizacija Nikšić pokrenuo je akciju "Budi patriota plati vodu!" sa ciljem da potrošačima omogući reprogram duga čime će, kako su naveli "izbjeći troškove prinudne naplate”. Akcija obuhvata sva fizička i pravna lica koja imaju dugovanja po osnovu utroška vode i odvođenja otpadnih voda.

Akcija omogućava potrošačima da po fiksnoj mjesečnoj rati od 7 eura za domaćinstva i 50 eura za pravna lica otplate zaostali dug bez obračuna zaostale kamate, kao i izuzeće od mjera prinudne naplate.

Akcija važi za potrošače sa dugovanjima preko 100 eura, a traje do 31. oktobra 2021.