Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

ZA FINANSIRANJE 11 PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SKORO 200 HILJADA EURA

17.09.2020
image

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu, potpisalo ugovore sa nevladinim organizacijama čija je oblast djelovanja usmjerena na obezbjeđivanju sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve aktere u procesu rada, sa posebnim akcentom na građevinski sektor.

“Akcenat na zaštitu i zdravlje na radu, kroz ovakav model funkcionisanja, bitno determiniše dalje strategijske korake, naročito, uz dodatne inpute civilnog sektora, koji su u direktnoj komunikaciji sa nosiocima zaštite i zdravlja na radu, kako sa poslodavcima tako i sa zaposlenima, kroz kompleksne tehnološke sisteme. Prostora za napredak u primjeni mjera zaštite i zdravlja na radu u svim djelatnostima ima, saradnja Vlade Crne Gore sa nevladinim sektorom je neophodna, i iz tog razloga, prethodno utvrđenim prioritetnim oblastima od javnog interesa, među kojima je i ova oblast, obezbjeđen je iznos od 200.000 eura, za finasiranje 11 projekata nevladinih organizacija.”, navode u Ministarstva.

Na osnovu sprovedenog javnog konkursa „Gradimo zaštitu izdravlje na radu za XXI vijek!”, sredstva u iznosu od 199.935 eura, zaključeni su ugovori o načinu isplate i korišćenju sredstava, izvještavanju i nadzoru
nad realizacijom projekta sa sljedećim nevladinim organizacijama: „Multimedijal Montenegro” Bijelo Polje, sa projektom „Građevina bez povreda”; „Centar kreativnih vještina” Berane, sa projektom „Zaštita na radu – Dobrobit za sve”; „Udruženje zaštite na radu Crne Gore” Podgorica, sa projektom „Gradi znanje – zaštiti sebe“; „Građanska inicijativa mladih” Rožaje, sa projektom „Svako ima pravo na radno mjesto zdravo“; „Za ljudska prava i jednakost“ Podgorica, sa projektom „(Za)štitimo zdravlje na radu”; „Preventivno-edukativni centar“ Podgorica, sa projektom „Prvo izgradi i zaštiti zdravlje”; „Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG)“ Podgorica, sa projektom „Koliko su bezbjedni radnici na našim gradilištima?”; „Razvojni centar“ Bijelo Polje, sa projektom „Za dostojanstven i siguran rad u građevinarstvu”; „Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID“ Podgorica, sa projektom „Gradimo zdravo okruženje za građevinare”; „Siguran put“ Podgorica, sa projektom „Mladi XXI vijeka grade zaštitu i zdravlje na radu”; i „Ženska alijansa za razvoj“ Nikšić, čiji je projekat „Bezbjednost i sigurnost za sve zaposlene i u svako doba”.

“Aktivnosti nevladinih organizacija, koje prate strategije i aktivnosti koje realizuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao donosioca odluka iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, doprinijeće opštem unapređenju zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na zaposlene u građevinskom sektoru”, ističu u Ministarstvu.

Takođe, podrškom projektima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, doprinijeće se ostvarivanju propisanog javnog interesa, gdje je ova oblast i prepoznata, ali i opštem funkcionisanju društva kao cjeline, uzimajući u obzir da motivisani i zdravi zaposleni donose i najbolji prosperitet poslodavca.

“Pred nama je zajednički i ozbiljan cilj, a to je rad bez povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, koji ćemo nastojati da ispunimo uz podršku nevladinog sektora, a defakto da je svima prioritet sigurno i zdravo radno mjesto za sve zaposlene u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.