Kultura

Vijesti iz kulture

U NIKŠIĆKOM POZORIŠTU OTVORENA IZLOŽBA ANGELINE JANJUŠEVIĆ

U NIKŠIĆKOM POZORIŠTU OTVORENA IZLOŽBA ANGELINE JANJUŠEVIĆ

27.05.2022 / 13:14

U organizaciji JU Muzeji i galerije u centralnom foajeu Nikšićkog pozorišta otvorena izložba radova „Put“ slikarke Angeline Janjušević. Riječ je o nastavku ciklusa „Putevi“, kojim autorka stilizivano sintetiše snagu simbioze prirode i ljepote ženskog bića.

Angelina Janjušević, izložbom radova „Put“ intimističke orjentacije, nastavlja da prepoznatljivo i analatički istražuje zarobljeni unutrašnji iracionalni i nesvjesni svijet. Mirnim izrazom, izraženim koloritom, mističnim ljubičastim nijansama oblikuje aktove, atmosferu, ogoljene, zgrčene i savijene ženske likove i izmaštane i realne predjele. O stvaralačkoj ženskoj intuiciji i snazi njenog izraza govorila je direktorica JU Muzeji i galerije Nikšić Vesna Todorović, koja je i otvorila izložbu.

„Kada pogledamo slike na ovoj izložbi, uočavamo da one, iako u mirnim, nekad i zamrznutim gluvim scenama, bez kretanja, imaju aktivnu stvaralačku snagu, one stvaraju posebnu atmosferu, tako da, kao publika, postajemo dio impresije koju ova djela stvaraju, prolazimo kroz isto ili slično iskustvo kroz koje je prošla umjetnica. Harmonijom i ljepotom, vizuelnom sofisticiranošću slike Angelina Janjušević nas nagoni da vidimo više, čujemo više, osjetimo više... Put, u stvari proces slikanja, stvaranja je za nju alternativa svakodnevnom, besmislenom i vulgarnom životu, slika je to tiho i bezbjedno utočište za slikarku, a i za posmatrača. To je onaj tajanstveni prelaz i mjesto gdje se preobražava i završava priroda i počinje umjetničko djelo, ili trenutak kada čovjek gubi sebe i kreće u nepoznato, u svoju podsvijest i svoju osjećajnost da bi sebe preobrazio, našao i očovječio. To traženje nema praktični, ni moralni cilj, već istinu i suštinu. To je logilka puta“, naglasila je Todorović.

Ženska intuicija često radi brže i vidi dublje od muške logike. Njena je snaga u nježnosti. Kroz takvu metaforu života, i umjetnost Angeline Janjušević, iako u sebi nosi iskustvo patnje, uznosi nas do lijepog i uzvišenog.

Postavka „Put“ obuhvata dvadesetak radova, u raznim tehnikama, u ulju, i kolaži –crteži. Ekspresivni prikazi i odrazi ženskog bića posebno su interesantni za autorku, jer otvaraju brojne mogućnosti istraživanja. Zato je, u novim radovima, kombinovala slikarske i crtačke materijale, u cilju nadogradnje ličnog izraza.
„Nove radove povezala sam sa starim i to je ustvari nadogradnja započetog. Sve što sam naslikala je predstava mog unutrašnjeg bića. To je moje nefizičko, koje osjeća bol, ne kao narcis, već kao antinarcis koji osjeća bol svih ljudi, pa i svoj. Inače, život je put. Svi negdje putujemo, onom trasom koja nam stvarno treba u životu“, istakla je autorka.

Angelina Janjušević ima 25 samostalnih izložbi i više kolektivnih. Njenu petu izložbu radova u rodnom gradu, u okviru programa Nikšićka kulturna scena, organizovala je JU Muzeji i galerije Nikšić.

Jovan Džodžo

Podijelite na: