Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

MONOGRAFIJA „OD DRUŠTVA NIKŠIĆKE ČITAONICE DO NARODNE BIBLOTEKE „NJEGOŠ““

29.04.2021
image

Narodna biblioteka „Njegoš“, najstarija kulturnoobrazovna institucija u Nikšiću, povodom 140 godina rada, dobiće zasluženo priznanje Monografiju „Od Društva nikšićke čitaonice do Narodne biblioteke „Njegoš“. U koricama tog kapitalnog djela biće detaljan i pregledan uvid razvoja i rada bibliotečke djelatnosti od 1881. godine do danas, kao i matrica po kojoj su utemeljivači – vizionari izgrađivali višedecenijsku čitalačku kulturu.

Današnja biblioteka „Njegoš“ formirana je na temeljima Društva nikšićke čitaonice u kojoj su se godina sa ljubavlju, poletom i entuzijazmom sprovodili projekti vezani za približavanje pisane riječi čitaocima i ukazivlo na značaj Biblioteke.

„Riječ je o kapitalnom projektu važnom za Nikšić, za Državu i za bibliotečku djelatnost. Onog momenta, prije 18 mjeseci, kada smo dobili podršku od Ministarstva kulture, ozbiljno smo prišli realizaciji projekta. Osnovno je bilo da se formira Savjet i Redakcija. U Savjetu su se našla eminentna imena različitih profila: dr Sait Šabotić, Nada Tomović, Nenad Perošević, Marjan Mašo Miljić, a Redakciju su činili zaposleni u Narodnoj biblioteci „Njegoš“. Veoma je teško napraviti djelo ovoga tipa, jer u njemu moraju naći svoje mjesto podaci isključivo iz arhiva i biblioteka. To je nevidljiv, ali izuzetno težak i važan posao. Drugi dio posla, izdavanje Monografije, očekuje nas narednog mjeseca. Dogovoren je tiraž 300 primjeraka, sa mogućnošću doštampavanja, dok će povez biti kvalitetan i luksuzan", kazala je Renata Bulajić, direktorica JU Narodna biblioteka „Njegoš“.

„Naša kultura je vezana za zemlju koja je 1494. godine imala Obodsku štampariju. Mi smo zemlja koja ima inkunabule – knjige kolijevke. To su značajna svjedočanstva - artefakti. Monografija kao specifičan žanr – diskurs, ima svoju metodologiju, a koja će biti njena voluminioznost, sve zavisi od redigovanja, lektorisanja i korekture koja će se odvijati u hodu. Dobar dio sadržaja se već iznijansirao ali naši istraživači imaju i nove podatke. Rad na monografiji je složen i ozbiljan posao", naglasio je Mihailo Perošević, rukovodilac izdavačke djelatnosti JU Narodna biblioteka „Njegoš“.

Istoričar Sait Šabotić smatra da je tokom obimnog i složenog procesa izrade monografije inspirativno otkrivati široku lepezu ličnosti značajnih za razvoj grada i djelovanje Biblioteke. Ta svojevrsna šetnja kroz dekade razvoja i rada bibliotekče djelatnosti u Nikšiću, daje monografiji poseban kvalitet.

„Monografija koja će se ubrzo naći pred čitalačkom javnošću biće zaista zanimljiva. Hronološki smo pratili razvoj dvije institucije koje su jedna drugu dopunjavale, odnosno Biblioteku „Njegoš“ koja baštini tradiciju Društva nikšićke čitaonice. Istorija ove institucije veoma je interesantna jer otkriva čitav splet okolnosti, veliki broj ličnosti, počev od njenog prvog sastava, koji je veoma zanimljiv iz razloga što tadašnji Nikšić, koji je započeo život nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, počinje da baštini građansku tradiciju. Ovo je prilika da pozovemo jedan broj naših sugrađana, pa i one porodice koje su bile tijesno vezane za rad Narodne biblioteke „Njegoš“, da nam pomognu ukoliko je to moguće, sa određenim dokumentom i knjigom, da tehnički monografiju dovedemo do onog nivoa sa kojim bi bili zadovoljni", kazao je istoričar dr Sait Šabotić.

Izradu Monografije , sistematskog istorijskog prikaza o kulturno-prosvjetnom životu Nikšića i razvoju bibliotečke djelatnosti, a koja će biti štampana i promovisana narednog mjeseca pomogli su Ministarstvo kulture i Opština Nikšić.

 

 

Jovan Džodžo