Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

PROJEKAT „VIVUM“: SREDNJOŠKOLCI IZ ČETIRI MUZIČKE ŠKOLE ODRŽALI KONCERT

01.06.2021
image

U okviru projekta „Vrijednosti i vrline u muzici“ u Muzičkoj školi „Dara Čokorilo“ koncert održali učenici srednjih razreda muzičkih škola: „Andre Navara“ i „Vasa Pavić“ – Podgorica, „Vida Matjan“ – Kotor, „Tivat“ i „Dara Čokorilo. Prvi koncert održan je 15. maja u Podgorici, a treći je planiran 5. juna u Tivtu

U vremenu suživota sa pandemijom, koja je uslovila isključivo on line nastupe, nastavnici iz četiri crnogorske muzičke škole pokrenuli su inicijativu i aktivnosti socijalnog, emocionalnog i etičkog osnaživanja učenika.  Karakteristike  tih  aktivnosti su podsticanje timskog duha – zajedničko muziciranje, empatije, tolerancije, optimizma i drugih vještina koje u formalnom obrazovanju nijesu dovoljno zastupljene.

U fokusu projekta „VIVUM“ su socijalno-emotivne vještine učenika, u prvom redu timski rad, empatija i optimizam, koji je nakon skoro dvije godine pandemije, života bez scene, koncerata, prijeko potreban. Čini mi se da su učenici veoma zadovoljni što konačno mogu da sviraju, da izmjere sposobnosti i vještine u ovim koncertima bez takmičarkog karaktera“, istakla je Dragana Glomazić, profesorica stručnih predmeta u Muzičkoj školi „Dara Čokorilo“.

Klasičnu muziku odlikuje pozitivna energija koja kod mladih generiše kreativni potencijal. Od količine izgrađene kreativnosti, godinama, kada ove generacije budu stasavale,  zavisiće i njihov profesionalni napredak. Razvoj kreativnih vještina, moralnog i etičnog prosuđivanja je nemoguć bez živog koncertnog muziciranja i podrške publike.

U koncertnoj sali Muzičke škole „Dara Čokorilo“  srednjoškolci, solisti – njih 12, dva dua i mješoviti hor škole domaćina izveli su šarolik  i zanimljiv repertoar.

„Muzička škola „Tivat“ prepoznata je po odsjeku duvača, a naša po odsjeku harmonika. Svaka ima neku svoju specifičnost. Težili smo da tokom svakog koncerta budu zastupljeni  svi odsjeci i škole imaju desetak minuta da se predstave po slobodnom izboru. Naravno, da je uz raznovrsnost važan  i kvalitet. U Nikšiću sve je djelovalo veselo, rastrećeno i čini se da smo ispunili zacrtane ciljeve, istakla je Dragana Glomazić.

 Projekat „VIVUM“ – nastao je u okviru  programa Zavoda za školstvo  i UNICEF-a „Moje vrijednosti i vrline“ i godinama se realizuje u srednjim stručnim školama u Crnoj Gori.

 

                                                                                                                                                                                                                                               Jovan Džodžo