Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

Mali Oglasi : OBAVJEšTENJA

OBAVJEŠTENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA NIKŠIĆ,PLUŽINE I ŠAVNIK

U skladu sa aktuelnom situacijom u državi JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik je redukovao rad. Molimo Vas da u prostorije Centra dolazite samo u hitnim slučajevima, kada ne postoji mogućnost da se zahtjev za ostvarivanje određenog prava preda putem e-maila ili putem telefona.Rad sa korisnicima je u periodu od 9h do 12h.  Kontakt tel....

27.03.2020.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU FASADA STAMBENIH ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ

U DNEVNOM LISTU "POBJEDA" od 17. marta 2020. godine I NA SAJTU OPŠTINE NIKŠIĆ OBJAVLJEN JE TEKST, JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU FASADA STAMBENIH ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ, INFORMACIJE NA TEL. 040/213-122 ILI U PROSTORIJAMA OPŠTINE NIKŠIĆ-SEKRETERIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, UL. NJEGOŠEVA br. 18...

18.03.2020.