Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

EPCG: SAVREMENI STANDARDI U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

29.05.2020
image

EPCG kreće u realizaciju projekta „Energetska obnova i adaptacija upravne zgrade EPCG“ čime će dati pozitivan primjer kompanije koja primjenjuje savremene standarde u oblasti energetske efikasnosti i promoviše trendove smanjenja potrebe za energijom iz konvencionalnih izvora.

Prva faza projekta podrazumijeva izgradnju solarne elektrane na krovu i parking prostoru upravne zgrade Kompanije u Nikšiću. Namjera je da se na taj način obezbijedi dio energije za pokrivanje potreba potrošnje u objektu, koji bi u prvoj godini korišćenja, prema rezultatima proračuna potencijalno proizvedene električne energije, bio dovoljan za pokrivanje oko 40 odsto godišnjih energetskih potreba. Instalacijom preko 1.000 komada solarnih panela uz primjenu i ostalih mjera energetske efikasnosti, predviđenih projektom „Energetska obnova i adaptacija upravne zgrade EPCG“ dobiće se energetski neutralan objekat.

Energetski dio projekta obuhvata i toplotnu izolaciju spoljašnjih zidova, zamjenu fasadne bravarije, toplotnu i hidroizolaciju krova, ugradnja savremenog sistema grijanja i klimatizacije, te zamjenu postojećih rasvjetnih tijela LED svjetiljkama.

Realizacijom svih ovih poslova potrebe za energijom u upravnoj zgradi će se znatno smanjiti, a proizvodnja električne energije iz solarne elektrane na krovu i parkingu upravne zgrade EPCG, u tom slučaju, pokrivaće i do 97 odsto ukupnih potreba za energijom. Takodje, planom je na parking prostoru predvidjena i izgradnja četiri punjača za električne automobile kao naredni korak u modernizaciji voznog parka Elektroprivrede.

Poboljšanje performansi objekta i pozitivni efekti energetske obnove upravne zgrade EPCG, stare preko 60 godina, pored finansijskih benefita, ogledaće se i u smanjenju emisije CO2 od, čak, 1288 tona na godišnjem nivou.