Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE DOBIĆE NOVU SPORTSKU SALU

10.04.2019
image

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u Nikišiću dobiće novu sportsku salu, za čiju izradu glavnog projekta je Uprava javnih radova nedavno potpisala ugovor sa podgoričkom kompanijom „Ubi.pro“ d.o.o, kao najpovoljnijim ponuđačem na tenderu.

Sportska sala će biti sagrađena uz postojeću zgradu Fakulteta i činiće zaokruženu cjelinu ove visokoškolske ustanove.

Projektantska firma iz Podgorice se ugovorom obavezala za kvalitetnu i blagovremenu izradu tehničke dokumentacije, uz poštovanje savremenih dostignuća tehnologije gradnje uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehničkih rješenja.

Ukupna cijena izrade tehničke dokumentacije je 14.822,50 eura, a rok za izradu dokumentacije je dva mjeseca.

Projektna dokumentacija će sadržati, između ostalog, predmjer i predračun radova za sve faze, grafičke priloge i 3D prikaz objekta.

Ova sala će obogatiti život studenata ovog Fakulteta, ali i sportski život grada Nikšića.