Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

NACIONALNA KONFERENCIJA „TURIZAM VOĐEN INOVACIJAMA“

23.04.2019
image

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis danas od 10 sati organizuje nacionalnu konferenciju o turizmu „Turizam vođen inovacijama“, koja ima za cilj da generiše novi impuls za razvoj ruralnog turizma u ponudi i potražnji kao i analizu mjera podrške razvoja koji je vođen inovacijama.

Fokus je razvoj ruralnog turizma na sjeveru Crne Gore jer je upravo taj vid turizma prepoznat kao značajan resurs koji nije u potpunosti valorizovan, a čijim razvojem Crna Gora dobija dodatnu vrijednost kroz nove vidove kvalitetne ponude prateći potrebe tržišta. Konkretno, biće analizirani dostupni resursi i perspektiva razvoja, inovativni alati valorizacije potencijala ruralnog razvoja turizma i kroz dobru praksu iz regiona uvođenje novih ponuda u sferi inovativno-održivog turizma ruralnih destinacija.

Tokom konferencije biće napravljen osvrt i na koncepte co-working i co-living prostora koji su u Evropi i regionu prepoznati kao inspirator i inovacija i novi segment turističke ponude.

Konferencija se sastoji iz dva panela kreirana za razmjenu znanja i iskustava regionalnih i lokalnih aktera iz sektora turizma, i to: “Ruralni turizam u Crnoj Gori-dostupni resursi i perspektive razvoja” i “Digitalno doba i ruralni turizam”.

Na otvaranju konferencije govoriće Sonja Nikčević, potpredsjednica opštine Nikšić, Željka Radak-Kukavičić, direktorica Nacionalne turističke organizacije, Damir Davidović, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ratko Bataković, izvršni direktor IPC Tehnopolis.

Učesnici panela su predstavnici nacionalnih i lokalnih institucija, kreatori i implementatori turističke ponude i nosioci inovacija u segmentu ruralnog turizma.