Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

HRS FORMIRAN DA VRATI POVJERENJE U IZBORNI GRAĐANSKI KONCEPT

12.08.2020
image

Hrvatska reformska stranka Crne Gore je formirana na inicijativu značajnog broja predstavnika hrvatskog naroda, kako bi povratili povjerenje u izvorni građanski koncept, ali i svoje političke predstavnike, izjavio je Radovan Marić, nosilac liste "Hrvatska reformska stranka Crne Gore - HRS".

Marić kaže da je država Crna Gora kroz zakonsku regulativu na kvalitetan način uredila položaj manjinskih zajednica, te time i Hrvata.

"Naravno, položaj hrvatske nacionalne zajednice može se još bolje i kvalitetnije unaprijediti, a za to smo isključivo sami odgovorni. Uključivanjem Hrvata u društveno politički život, srazmjerno svojoj zastupljenosti, smatram da ćemo biti učinkovitiji i efikasniji u stvaranju preduslova za bolji i kvalitetniji život", naglasio je Marić.

Poručuje da će samo transparentno provođenje zakonske regulative onemogućit stvaranje privilegiranih i bilo kakvih monopola, te da će na taj način isključivo svojim znanjem, sposobnošću i stručnošću svako dobiti jednaku šansu.

Marić je kazao i to da će vrijeme pred nama pokazati da je HRS stranka budućnosti i da ima iskreniji pristup građanskom konceptu crnogorskog društva.

"HRS je osnovana da traje i vrijeme pred nama će to dokazati. Kao hrvatski reformisti pokazali smo iskreniji put izgradnje crnogorskog građanskog društva. Prvi put na izbornoj listi jedne stranke,koja predstavlja manjinski narod u Crnoj Gori, nalazi se i nekoliko nezavisnih intelektualaca, koji nisu pripadnici hrvatske nacionalne zajednice. Ta činjenica nas čini veoma ponosnim, jer ljudi biraju ljude", poručio je Marić.