Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

SD: CILJ EFIKSANIJI OPORAVAK CG EKONOMIJE

12.08.2020
image

Socijaldemokrate zalagaće se za brži i efikasniji oporavak CG ekonomije , pa je neophodno raditi na poboljšanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata . SD se zalažu i za primjenu instituta multilateralne kompenzacije , odnosno prebijanju dugovanja i potraživanja između više uvezanih privrednih subjekata.

"Zalažemo se za razmatranje uvođenja novih sredstava obezbjeđenja potraživanja , takođe, zalažemo se i za povoljne kreditne linije i za poboljšanje aktivnosti. SD se zalažu za objavljivanje informacija o firmama koje su u blokadi na dnevnom, a ne na mjesečnom nivou kako je to do sada bila praksa", poiručuju iz SD.