Politika

Vijesti iz politike

RASPRAVA O NACRTU IZMJENA ZAKONA O CBCG DO 13. FEBRUARA

RASPRAVA O NACRTU IZMJENA ZAKONA O CBCG DO 13. FEBRUARA

24.01.2023 / 21:48

Ministarstvo finansija pozvalo je sve zainteresovane da se do 13. februara prijave na javnu raspravu o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o Centralnoj banci (CBCG).

Ministarstvo je pozvalo građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju tog dokumenta koji je pripremila CBCG.

Nacrt će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu u pisanoj formi na adresu tog Vladinog resora, ili na odgovarajućem obrascu putem mejla mirza.cirlija@mif.gov.me.

Ministarstvo će, u saradnji sa CBCG, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Kako se navodi u obrazloženju akta, u decembru 2021. godine Evropskoj komisiji (EK) je dostavljen revidiran Akcioni plan za harmonizaciju sa pravnom tekovinom EU u oblasti Poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna unija, kojim je donošenje izmjena i dopuna Zakona o CBCG planirano za prvi kvartal ove godine.

"Tokom 2021. godine, za vrijeme sprovođenja Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za procjenu zaštitnih mehanizama CBCG, identifikovana je potreba za određenim izmjenama i dopunama Zakona o CBCG. Preporuke MMF-a u vezi sa ovim izmjenama i dopunama bile su predmet višemjesečnih pregovora između predstavnika vrhovne monetarne institucije i eksperata MMF-a, nakon kojih su dogovorena rješenja koja su unijeta u ovaj nacrt zakona", dodaje se u dokumentu.

Pored navedenih preporuka EK i MMF-a, zbog koji se prvenstveno pristupilo izmjenama i dopunama Zakona o CBCG, predložene izmjene i dopune obuhvataju i određena pitanja koja se odnose na usaglašavanje sa drugim zakonima, kao i pitanja za koja je praksa u radu CBCG ukazala na potrebu njihovog drugačijeg normiranja.

Podijelite na: