Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

ODBOR ĆE U SRIJEDU RAZMATRATI NACRTE ZAKONA

image

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva razmatraće u srijedu nacrte zakona i drugih akata koje su utvrdili radni odbori.

Članovi Odbora razmatraće informacije o realizovanim aktivnostima radnih odbora i, kako se navodi, ostvarenom napretku.

,,Koordinatori radnih odbora, odnosno njihovi zamjenici su dužni da dostave pisanu informaciju o realizovanim aktivnostima radnog odbora i ostvarenom napretku, o čemu će i upoznati Odbor", kaže se u obrazloženju dnevnog reda.

Najavljena je i rasprava o saradnji sa OEBS/ODIHR-om, Venecijanskom komisijom i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama.