Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA

image

Nacrt programa uređenja prostora Opštine Nikšić za 2020. godinu bio je predmet javne rasprave koja je održana danas.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata lokalne uprave su u obavezi da donesu jednogodišnji program uređenja prostora Opštine. Finansijska sredstva planirana u budžetu za 2020. godinu za radove na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta na teritoriji Nikšića su četiri miliona 890 hiljada eura, a uz obezbijeđenu donaciju ukupna vrijednost je pet miliona 880 hiljada eura.

Lokalna uprava u ovoj godini završila je ili je u toku realizacija važnih projekata iz različitih oblasti. Nastavak radova, ali i novi poduhvati očekuju ih i u 2020. a kapitalni budžet iz godine u godinu se uvećava.

Rađeno je dosta i na modernizaciji lokalnih puteva. U ovoj godini asfaltirano je blizu 50 kilometara, kako u naseljima i ruralnim područjima, tako i u užem gradskom jezgru, a taj trend biće nastavljen i u sljedećoj.

Pored putne infrastrukture znatna sredstva biće uložena i u vodovodnu mrežu.

Radiće se i na Domu za stare, zatim dogradnji zgrade JU Zahumlje, rekonstrukciji Dvorca Kralja Nikole, kao i zapadne tribine stadiona Sutjeske.

Sugestije sugrađana uglavnom su se odnosile na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, sanaciju dionica saobraćajnica.

Shodno prioritetima u zavisnosti od finansijskih sredstava Lokalna uprava će nastaviti da rješava probleme, zaključeno je na javnoj raspravi.