Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM PREDLOGA LOKALNOG PROGRAMA SOCIJALNOG STANOVANJA

image

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje organizovao je centralnu javnu raspravu povodom Predloga lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. Javna rasprava traje od 18. novembra, a predlozi, sugestije, komentari i mišljenje na tekst predloga mogu se dostaviti Sekretarijatu neposredno preko Građanskog biroa ili u elektronskoj formi. Lokalni program socijalnog stanovanja naći će se pred odbornicima na narednoj sjednici Skupštine opštine.