Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

OO DPS NIKŠIĆ: ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA KONGRESNIH DOKUMENATA

image

Večeras je održana sjednica Opštinskog odbora DPS Nikšić u proširenom sazivu, kojom je predsjedavao predsjednik Ivan Mitrović. Sjednici je prisustvovao koordinator ispred Izvršnog odbora DPS-a, Milosav Anđelić.

Na sjednici su razmatrana predložena kongresna dokumenta Demokratske partije socijalista Crne Gore.

U sklopu javne rasprave koja je organizovana u suret predstojećem VIII Kongresu, članovi Opštinskog odbora, kao i predsjednici mjesnih odbora i koordinatori bili su u prilici da daju eventualne sugestije za izmjene nacrta kongresnih dokumenata: Programa Partije, Statuta i Izvještaja o radu između dva Kongresa.

Članovi Opštinskog odbora DPS Nikšić ocijenili su da predložena dokumenta predstavljaju kvalitetan nastavak za dalji demokratski i ekonomski razvoj crnogorskog društva na kojima je Demokratska partija socijalista radila sa punom odgovornošću i posvećenošću.

Prijedlog nacrta kongresnih dokumenata je jednoglasno usvojen.