Produkcija

Vijesti produkcija

EMISIJA TRAGOVI 24. 11. 2022. ROSANDA KOVIJANIĆ

EMISIJA TRAGOVI 24. 11. 2022. ROSANDA KOVIJANIĆ

25.11.2022 / 08:31

Ovo je priča o dami koja je, u devetoj deceniji života, sa statusom prabake radno aktivna u profesiji za koju je to rijetkost. Portret spikerke Rosande Kovijanić skicirali su odlična artikulacija, akcentuacija, boja i ritmika čitanja ili govorenja, pa neke za taj posao važne karakterne crte - autoritet, smjernost, skromnost, suzdržanost, samokontrola... ali i niz neobičnosti, među kojima ima baš neobičnih…

Podijelite na: