Produkcija

Vijesti produkcija

EMISIJA TRAGOVI 16 03 2023 - STOJAN ŠIPČIĆ

EMISIJA TRAGOVI 16 03 2023 - STOJAN ŠIPČIĆ

17.03.2023 / 08:42

Brujala je Jugoslavija - Stojan Šipčić, iz Nikšića, sjekirom presjekao kabl dalekovoda pod naponom od 10.000 volti. I u devetoj deceniji života kad uzme gusle ili dvojnice koje je sam izradio, a uzima ih često jer ga služe i glas i ruka, Stojan Šipčić prizove sjećanja na rodni kamen u Maloj Crnoj Gori. Prizove i sjećanja na 21. jul 1977. kada je od požara spasio šavničko selo Vukodo.

Podijelite na: