Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE KSCG - A

12.02.2020
image

Redovna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore održana je u Podgorici.

Usvojeno je nekoliko promjena u pravilima, pa sada mogu do tri igrača biti na dvojnoj registraciji, a takođe se u I A ligi mogu registrovati pet stranaca, pri čemu tri najviše mogu biti u sastavu.

U prisustvu 45 delegata usvojen je Dnevni red, zatim i radna tijela Skupštine:
– Radno predsjedništvo
– Verifikaciona komisija
– Komisija za zaključke
– Zapisničar i ovjerivači Zapisnika.

Uvojen je zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine KSCG-a kao i izvještaj Nadzornog odbora.

Jednoglasno je prihvaćen predlog da Miodrag Bojanić bude novi predsjednik Arbitražne komisije. Novi članovi tog tijela su Damir Lekić, Srđan Radović i Bojana Franović, dok su reizabrani: Mitar Mugoša, Draško Đukanović i Dušan Lukšić.

Na kraju je usvojen i predlog finansijskog plana za 2020.